mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter今天1659
mod_vvisit_counter昨天2740
mod_vvisit_counter這禮拜19409
mod_vvisit_counter上禮拜68591
mod_vvisit_counter這個月份200074
mod_vvisit_counter上個月份227164
mod_vvisit_counter總計17144253

雲華夫人聖紀

聖壽:與西華瑤池金母娘娘同祀

  《正統道藏》載:雲華夫人乃是瑤池金母第二十三位女兒,名叫瑤姬。昔日以三元道君為師,並傳授《上清寶經》,在紫清闕下接受寶書,封為雲華上宮夫人,主領童真之士,主持玉英台。夫人乃是由「迴風混合,萬景煉神飛化」凝氣成真,與道合體,非寓胎稟化之形,乃西華少陰之氣也。且氣能彌綸天地,經營動植,大包造化,細入毫髮。在人為人,在物為物,豈止為雲雨龍鶴、飛鴻騰鳳哉。

    《集仙錄》云:夫人曾經從東海雲遊歸來時,經過長江之上,望見巫山,那裏峰岩挺拔,林壑幽麗,巨石如壇,因此留連很久。當時大禹在治水時,正駐紮在巫山下。突然狂風刮來,山崖震動,山石滾落而下,填滿山谷,不可控制。因此與夫人相遇,大禹就拜見夫人,並向夫人求助。夫人即下令侍女授禹策召鬼神之書,大禹又得到狂章、黃魔、大翳、童律、庚辰、虞餘諸神的幫助,於是疏導河流,掘開河川,而成就治水之功。

     日後,大禹又去拜謝夫人,並稽首問道,夫人告知至道的真諦,又令侍女陵榖華拿出丹玉書箱,取出《上清寶文》傳授給大禹,並告知其法「可以出入水火,嘯叱幽冥,收束虎豹,呼召六丁,使八地隱淪,使五星顛倒,久視存身,與天相傾,理在玉映之臺,隱見變化,蓋其常也。」大禹拜謝受書而去,又得到庚辰、虞餘二神的幫助,於是能疏導河流,掘開河川,而成就治水之功,並祭奠五嶽,告別九州,後來上天恩賜玄圭。

 
本廟住持方丈 玉欽居士 敬撰

scroll back to top