mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter今天1903
mod_vvisit_counter昨天3004
mod_vvisit_counter這禮拜4907
mod_vvisit_counter上禮拜26779
mod_vvisit_counter這個月份212351
mod_vvisit_counter上個月份227164
mod_vvisit_counter總計17156530

天虎下壇將軍

 

天虎下壇將軍聖壽:六月初六日

 

天虎下壇將軍飛昇紀念日:二月廿五日

 

  天虎下壇將軍乃為張府天師當年在江西雲錦山修煉道法時,奉道祖道德天尊命啣符名籙,助其修煉之額虎,張府天師見其至處,挈符受之,又收其額虎為之仙遊之座騎,又受玉帝敕封為天虎下壇將軍,與天師同享其祀,本宮之下壇將軍,對之皮膚各症及小兒驚嚇,特有神效。虔心祈求下壇將軍庇佑,再取其金尊上之黃古紙,擦於下壇將軍聖口後,再擦其患處,即可獲癒。其聖壽為農曆六月六日,飛昇紀念日為農曆二月廿五日。

 

 

本廟住持方丈 玉欽居士 敬撰


 

 

scroll back to top